Pracownia Edukacyjna

Terapia szyta na miarę potrzeb Twojego dziecka

O NAS

Pracownia Edukacyjna to miejsce umożliwiające pełny i harmonijny rozwój Twojego dziecka.

Pracownia Edukacyjna powstała z potrzeb dzieci i rodziców oraz pasjonatów

– terapeutów, pedagogów, logopedów, psychologów. Jest to miejsce życzliwe

i przyjazne dla wszystkich tych, którzy wykazują potrzebę rozwoju rozumianego jako terapia, nauka, zabawa. Łączymy w sobie pasję twórczego rozwoju, terapii dzieci posiadających deficyty rozwojowe, niepełnosprawności, zaburzenia oraz efektywnej i skutecznej nauki. Dajemy możliwość kompleksowego rozpoznania potrzeb i możliwości psychofizycznych Twojego dziecka wykorzystując szeroką ofertę metod terapeutycznych.

TERAPIE

NASZA KADRA

Ewa Pocięgiel

Dyrektor Przedszkola Integracyjnego Pracownia Edukacyjna,

terapeuta pedagogiczny spec. w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych

terapeuta metody Tomatis, EEG biofeedback, terapeuta ręki, diagnosta ADOS-2, oligofrenopedagog,

terapeuta integracji sensorycznej dla osób ze spektrum autyzmu, terapeuta Integracji bilateralnej,

spec. terapii Snoezelen- Sala Doświadczania Świata

Monika Wichary

filolog j. polskiego, logopeda,

terapeuta metody Neuroflow,

specjalista kinesiotapingu logopedycznego,

specjalista terapii miofunkcjonalnej,

specjalista w zakresie metody komunikacji alternatywnej, Makaton

Michalina

Monika Romanowska

rehabilitant ruchowy,

specjalista z zakresu gimnastyki korekcyjnej,

trener Pilatesu,

terapeuta Integracji bilateralnej

Pani Kasia psycholog

psycholog

Beata Samek -Krzychała

Neurologopeda,

specjalista terapii miofunkcjonalnej,

specjalista w zakresie metody komunikacji alternatywnej ,

Makaton, specjalista w zakresie werbogestów, masaż Shantala

Katarzyna Mazur

Terapeuta umiejętności społecznych TUS,

terapeuta SAZ- trening zastępowania agresji, terapeuta ręki, asystent nauczyciela w grupie starszej, specjalista w zakresie wybiórczości pokarmowej

Maja Grzywacz

Tyflopedagog,

asystent nauczyciela w grupie starszej,

studentka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

specjalista w zakresie treningu czystości – trening czystości dla dzieci z ASD

 

Agnieszka Grochowska

Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

spec. z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną ,autyzmem i Zespołem Aspergera

prow. logorytmikę

terapeuta metody Lego

terapeuta TUS,TZA

w trakcie specjalizacji metody SAZ