Pracownia Edukacyjna

Terapia szyta na miarę potrzeb Twojego dziecka

PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE - PRACOWNIA EDUKACYJNA

Przyjmujemy dzieci od 2,5 roku życia

Pobyt dzieci w godzinach od 7.30 do 16.30.

Pobyt dziecka z orzeczeniem za 100zł

Wymagane jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

Pobyt dziecka bez orzeczenia za 400zł

 

Małe grupy

Gwarantujące atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa

 

Wsparcie rodziców

Wspieranie rodzicielskich działań wychowawczych

Bogata oferta terapeutyczna

Indywidualizacja procesu terapetycznego

Zapewniamy opiekę wykwalifikowanych specjalistów

Realizacja podstawy programowej

Sala Doświadczania Świata